Loading...

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

ILMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.ILMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar HakkındaTebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ilmak Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Hizmet binamızın içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kat koridorları,depo, atölye alanlarında bulunan toplam 33 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No: 2 Ümraniye 34775, İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak gönderebilir veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine iletebilirsiniz.